Terugblik op 2016

Het was een prachtig werkjaar!

Een aantal beeldbepalende gebouwen werd door ons op kleur onderzocht en in de loop van het jaar werden daarvan de resultaten zichtbaar.  

Zo werd de Stadsschouwburg in Groningen dit jaar feestelijk heropend, en de stations van  Zwolle, Meppel en Deventer ondergingen een metamorfose door het terugbrengen van een historisch kleurenpalet.

Er werd een nieuwe landeljke richtlijn voor kleuronderzoek in gebruik genomen, wat wij toejuichen. De uitvoering wordt hiermee gestandaardiseerd waardoor meer duidelijkheid ontstaat voor de opdrachtgever en de onderzoeker, en een zekere kwaliteit gewaarborgd wordt.

Het  was ook het jaar waarin we veel op pad waren, want een aantal klussen waren best een eind uit de buurt. Zo werkten wij onder andere in Blokzijl, Rijssen, Borne, Deventer en Dalfsen. Heel inspirerend om te zien en ervaren hoe het er in een andere regio aan toegaat.

De Amsterdamse school is een terugkerend thema in ons werk. Dit jaar onderzochten wij de voormalig gereformeerde kerk in Onderdendam en werd de gereformeerde kerk in Westeremden feestelijk heropend, prachtige voorbeelden van deze bouwstijl.                                  

En natuurlijk onderhielden we onze vaardigheden in het restaureren van prachtig oud sierschilderwerk. Een aantal plafondrestauraties werd uitgevoerd en we hebben diverse marmer- en houtimitaties gerestaureerd en gereconstrueerd, een zonnewijzer, gevelstenen, en ga zo maar door.

Nu is het tijd om lijf en leden even wat ontspanning te geven en met een tevreden gevoel terug te kijken op het afgelopen jaar.

Vooruitkijkend staan er alweer mooie projecten te wachten op uitvoering: Wij zullen de komende maanden te vinden zijn in de Catharinakerk in Roden, de Jozefkerk in Delfzijl, er zullen weer diverse kleuronderzoeken voorbij komen en ook een houtimitatie op een monumentale trap in Leiden staat op het programma.

Wij wensen u allen een mooie jaarwisseling en een inspirerend en vervullend 2017!

En bovenal, dat we als mensheid leren om in vrede en verdraagzaamheid samen te leven!


2015, een kleurrijk jaar!

Zo aan de vooravond van een welverdiende kerstvakantie blikken wij terug op een vruchtbaar jaar.

Een jaar van kleuronderzoeken. Vijftien maar liefst, waarvan zeven onderzochte kerken. Maar ook stations, havenlichten, een spoorbrug en de Stadsschouwburg in Groningen hebben wij aan grondig kleurspeurwerk onderworpen.

En het was natuurlijk  ook een jaar van restauratie- en reconstructieschilderwerk, van marmer- en houtimitaties.

Plafonds, bedstedenwanden, lambriseringen. Met het hoofd in de nek op een steiger of in onmogelijke houdingen op de knieën in een trappenhuis, uitkijkend over oneindige verten of stadsgezichten bovenin een toren, of de archieven napluizend op zoek naar oude foto's.

We hebben de mooiste baan van de wereld. En spelen zelf de baas. Het kon minder.

U ziet ons in 2016 vast wel weer eens voorbijrijden in stad en ommeland....


De synagoge Van Appingedam, een gebouw met geschiedenis en toekomst!

Op 7 april beginnen wij met de restauratie en reconstructie van het historisch schilderwerk in de synagoge van Appingedam. Een prachtklus!

Wij hebben begin 2014 al kleuronderzoek uitgevoerd aan het interieur en dat bleek best een lastige puzzel.

Uiteindelijk zijn we met de onderzoeksresultaten in de hand en in samenspraak met de SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) tot een historisch verantwoord kleurschema gekomen en samen met de bouwkundige ingrepen zal de synagoge zoveel mogelijk in oude luister worden hersteld.

Een stukje geschiedenis:

De synagoge in Appingedam is de oudste synagoge van Groningen. Deze is gebouwd in 1801, maar al vele eeuwen eerder vestigden zich joden in de stad. Appingedam kent de oudste joodse gemeenschap van Groningen. Het werd joden niet makkelijk gemaakt zich in Groningen te vestigen. Door de calvinistische kerk werden talloze pogingen ondernomen om hen uit de maatschappij te verbannen. Echter door de tolerantere houding van de Ommelander Staten en de Groninger landadel werden zij hiervoor behoed

In de achttiende eeuw begon het aantal joden pas echt te groeien door aanwas van buitenaf. Aan het eind van de achttiende eeuw woonden er zo’n honderd joden in Appingedam. Deze toename rechtvaardigde de bouw van een eigen synagoge. Niet alleen de joden uit Appingedam, maar ook die uit Uithuizen, Usquert, Kantens, Middelstum, Loppersum, Stedum, Ten Boer, Katmis en Winneweer maakten hier gebruik van. In de negentiende eeuw bleef hun aantal groeien tot zo’n driehonderd. Daarna nam het als gevolg van de veranderende sociale en economische omstandigheden af. In 1941 telde de gemeenschap nog 128 personen. In de Tweede Wereldoorlog zijn alle joodse inwoners van Appingedam gedeporteerd. Slechts zes van hen keerden terug. ( bron: www.synagogeappingedam.nl )

Tot voor kort was de synagoge in gebruik als kerk door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). Op dit moment wordt er vanuit de SOGK hard aan gewerkt om de synagoge in de toekomst te gebruiken om de historie van de Joodse gemeente van Appingedam te laten herleven en er ook exposities, concerten, en dergelijke te organiseren. In het oude schooltje dat aan het gebouw vastzit wordt erfgoedlogies gerealiseerd (de Vijgenhof).

We houden u van de voortgang op de hoogte via onze Facebookpagina, en natuurlijk plaatsen we het eindresultaat op onze website.


Aardbevingsschade, het gesprek van de dag in Groningen

De gevolgen van de gaswinning zijn evident. Ook ons cultureel erfgoed, rijksmonumenten en kerken blijven helaas niet gespaard. Dat deze panden door hun monumentale waarde en geschiedenis vaak een andere aanpak vragen dan andere gebouwen mag duidelijk zijn. Een rijk beschilderd en met bladgoud afgezet monumentaal plafond kun je nu eenmaal niet effen overschilderen. En als scheuren in een gemarmerde lambrisering zijn hersteld en gevuld, zullen ze toch zo onzichtbaar mogelijk moeten worden geretoucheerd. Daarom is het belangrijk hiervoor bedrijven in te schakelen die vertrouwd zijn met dit werk  van specialistische aard. Een verkeerde aanpak kan namelijk leiden tot onherstelbare schade aan het verfijnde schilderwerk.

Wij hebben inmiddels al een aantal interieurs met aardbevingsschade onder handen gehad. De aanleiding voor dit werk is nooit plezierig, maar des te meer is het een uitdaging om het bijzondere schilderwerk in ere te herstellen, en daarbij ook het leed voor de getroffen pandeigenaar enigszins te verzachten. En daarvoor doen wij graag 'ons stinkende best'.

Het zit ons nou eenmaal in de vingers...Het is al weer goud wat er blinkt

Dit najaar werkten we aan de Nieuwe Kerk in Groningen. Het bladgoud aan de buitenzijde werd opnieuw verguld. Het is een prachtig gebouw om aan te werken. De Nieuwe Kerk is het eerste kerkgebouw in de stad Groningen dat speciaal voor de protestantse eredienst is gebouwd. De Martini- en de Der Aa-kerk waren van oorsprong Rooms-Katholiek. Toen de stad uitbreidde na de Tachtigjarige Oorlog en de Reductie van Groningen in 1594, was er behoefte aan een kerkgebouw in de nieuwe Hortusbuurt.

De Nieuwe Kerk werd gezien als opvolger van de Sint_Walburgkerk, de naam van het kerkhof was daarom oorspronkelijk het Nieuwe Sint Walburgkerkhof. Dit was jarenlang de begraafplaats buiten de stad waar de pestdoden werden begraven. Dit verklaart ook waarom het Nieuwe Kerkhof iets hoger ligt ten opzichte van de omgeving. De bestaande begraafplaats was overigens geheel ommuurd en telde vier poorten, stammend uit ca. 1620.

De Nieuwe Kerk werd gebouwd tussen 1660 en 1664 in renaissancestijl naar het voorbeeld van de Amsterdamse Noorderkerk. Het grondplan van het gebouw is een Grieks kruis.