Restauratie en reconstructie


Elk restauratieproject is uniek, uitdagend en tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. 

Zorgvuldig vooronderzoek en overleg met betrokken partijen is nodig om te komen tot een goed onderbouwd plan van aanpak voor de restauratie van historisch schilderwerk. Hiervoor kunnen archieven worden geraadpleegd en kan bouwhistorische informatie worden verzameld. Voorafgaand aan de restauratie wordt door ons kleur- en materiaalonderzoek gedaan, om afgewogen keuzes te kunnen maken.

Kennis van bouw- en interieurhistorie, kennis van ondergronden en materialen, kennis van verfsoorten en kleuren en natuurlijk kennis van de toe te passen technieken zijn bij dit alles onontbeerlijk. Indien nodig schakelen we collega-bedrijven in voor bijzondere expertise. 

Het vooronderzoek en het plan van aanpak worden gedocumenteerd, en vormen de basis voor het uiteindelijke restauratie-rapport.

In het restauratieproces worden continue afwegingen gemaakt. Hierbij gaat behoud in principe altijd voor vernieuwing. Conservering is de eerste stap, maar het kan ook nodig zijn om te retoucheren of delen van een object of interieur naar het oorspronkelijke beeld te reconstrueren. In de praktijk komt het vaak voor dat het een combinatie is van deze handelingen.