Veldman en Veltman

Wij zijn Karin Veldman en Jantina Veltman (links op de foto), en werken al 23 jaar samen in ons bedrijf aan de restauratie en reconstructie van historisch schilderwerk. Ook kleurhistorisch onderzoek en advisering is een belangrijke kerntaak. 

Respect voor de historie en het leveren van kwaliteit staat bij ons voorop. Een goede samenwerking en communicatie met opdrachtgever en Monumentenzorg is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Wij werken zowel op de particuliere als op de zakelijke markt, en zijn met name werkzaam in monumentale woonhuizen, boerderijen en kerkinterieurs. Ons bedrijf heeft een werkplaats in de Biotoop in Haren.Ons netwerk

Wij hebben door de jaren heen een stevig netwerk opgebouwd van opdrachtgevers en samenwerkingscontacten uit diverse disciplines. Belangrijke opdrachten komen vanuit de stichtingen voor monumentenbehoud, zoals de Stichting Oude Groninger Kerken, de  Stichting Alde Fryske Tsjerken  en de Stichting tot behoud Kerkelijke gebouwen Overijssel en Flevoland.

Ook de Rijksuniversiteit Groningen en de NS schakelen ons regelmatig in voor kleurhistorisch onderzoek aan één van de panden of stations die men in bezit heeft.
Daarnaast werken wij veel in opdracht van restauratie-architecten, schildersbedrijven, collega-restauratoren en particulieren.

Vakkennis

In ons vakgebied wordt intensief samengewerkt om de vakkennis op peil te houden en te profiteren van elkaars specialismen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is zowel overlegpartner als kenniscentrum. Wij zijn lid van Restauratoren Nederland  en Restauratoren Vereniging Noord.

We nemen deel aan het Platform Kleuronderzoekers Noord, een overlegorgaan binnen de gemeente Groningen met vakgenoten en de gemeente.

Om onze vakkennis uit te breiden hebben wij in de afgelopen jaren bij het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) en elders diverse cursussen gevolgd op het gebied van kleurhistorisch onderzoek, pigmenten en bindmiddelen, onderzoek van ondergronden, herkennen van bouwstijlen en archiefonderzoek.


Historie van ons bedrijf

In 1996 hebben wij onze krachten gebundeld, en zijn ons bedrijf gestart onder de naam Veldman & Veltman decoratieschilders. In de loop van de jaren is ons werkgebied steeds verder verschoven. Aanvankelijk voerden we vooral decoratieschilderwerk uit; momenteel bestaat het merendeel van ons werk uit restauratieschilderwerk en kleurhistorisch onderzoek. Vandaar dat we bij ons tienjarig bestaan Restauratie aan onze bedrijfsnaam hebben toegevoegd.

Opleiding
Jantina Veltman volgde haar opleiding aan het 'Hoger Instituut voor decoratie en restauratie Meylemans' in België.
Karin Veldman leerde het vak in Nederland van oudere schilders die het specialisme nog beheersen en overdragen aan de jongere generatie.