Veldman en Veltman

Wij zijn Karin Veldman (rechts) en Jantina Veltman (links). 

Sinds 1996 houden wij ons bezig met de restauratie en reconstructie van historisch schilderwerk. Kleurhistorisch onderzoek is hierbij vaak het startpunt, en een op zichzelf staande discipline. 

Respect voor de historie staat bij ons voorop. Een goede samenwerking en heldere communicatie met de opdrachtgever en diverse andere betrokken partijen uit de erfgoedsector is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Wij zijn met name werkzaam in monumentale woonhuizen, boerderijen en kerkinterieurs. 

Ons bedrijf heeft een werkplaats in de Biotoop in Haren.Ons netwerk

Wij hebben door de jaren heen een waardevol netwerk opgebouwd van opdrachtgevers en samenwerkingscontacten vanuit diverse disciplines. Belangrijke opdrachten komen vanuit de stichtingen voor monumentenbehoud, zoals de Stichting Oude Groninger Kerken, de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Stichting tot behoud Kerkelijke gebouwen Overijssel en Flevoland.

Ook de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Het Groninger LandschapStichting Het Drentse Landschap en de NS schakelen ons regelmatig in voor kleurhistorisch onderzoek aan één van de panden of stations die men in bezit heeft.
Daarnaast werken wij veel in opdracht van en in samenwerking met restauratie-architecten, collega-restauratoren, restauratie-aannemers en particulieren.

Vakkennis

In ons vakgebied wordt intensief samengewerkt om de vakkennis op peil te houden en te profiteren van elkaars specialismen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is zowel overlegpartner als kenniscentrum. Daarnaast zijn wij lid van Restauratoren Nederland  en Restauratoren Vereniging Noord.

We nemen deel aan het Platform Kleuronderzoekers Noord, een overlegorgaan binnen de gemeente Groningen met vakgenoten en de gemeente.

Om onze vakkennis uit te breiden hebben wij in de afgelopen jaren bij het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) en elders diverse cursussen gevolgd op het gebied van kleurhistorisch onderzoek, pigmenten en bindmiddelen, onderzoek van ondergronden, herkennen van bouwstijlen en archiefonderzoek.


Historie van ons bedrijf

In 1996 hebben wij onze krachten gebundeld, en zijn ons bedrijf gestart onder de naam Veldman & Veltman decoratieschilders. In de loop van de jaren is ons werkgebied steeds verder verschoven. Aanvankelijk voerden we vooral decoratieschilderwerk uit; al snel bestond het merendeel van ons werk uit restauratie en reconstructie van historisch schilderwerk en kleurhistorisch onderzoek. Vandaar dat we bij ons tienjarig bestaan Restauratie aan onze bedrijfsnaam hebben toegevoegd.

Opleiding
Jantina Veltman volgde haar opleiding aan het 'Hoger Instituut voor decoratie en restauratie Meylemans' in België. Karin Veldman leerde het vak in Nederland van oudere schilders die het specialisme nog beheersen en overdragen aan de jongere generatie. Inmiddels mogen wij ons na jaren ervaring inmiddels zelf senior restauratieschilder/kleuronderzoeker noemen.